פסיכיאטר לציבור הדתי החרדי ד"ר אביתר שגב

דומה שאין תחום נוסף ברפואה המצריך היכרות של המטפל עם עולמו של המטופל כמו תחום בריאות הנפש. הכרת עולמות התוכן והחוויות הדתיות-רוחניות עשויות להגדיל את הסיכוי להבנה עמוקה יותר של המטופל על ידי המטפל.

לד"ר שגב היכרות מעמיקה עם הציבור המסורתי, הדתי והחרדי, עולמו הרוחני ואורחות חייו. 

בטיפול נפשי, השפה, הסמלים והרקע התרבותי הם גורמים ראשונים במעלה. בחדר הטיפולים אצלנו הלכות, פסוקים או חוויות דתיות-רוחניות הינם דברים מוכרים ומוזמנים.

פסיכיאטר לציבור הדתי המסורתי ד"ר אביתר שגב

ד"ר שגב לומד בתכנית לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית. גישה טיפולית זו נותנת מקום רב לחוכמתם של הקדמונים, למסורת, לתרבות ולכל מה שנתפס כמאגרי תכנים של "לא מודע קולקטיבי".
 

"אֲרֻכָּה מֵאֶרֶץ מִדָּהּ וּרְחָבָה מִנִּי יָם"
(איוב י"א, ט')

Video by Jakob Lundvall from Pexels

שלום לכם,
במקורות ישנה חשיבות עצומה לבריאות הנפש. אנו רואים במקומות רבים בדברי חז"ל שניתן לכך מקום בשיקול הדעת ההלכתי, לדוגמה: המשנה במסכת יומא קובעת כי מי שאחזו בולמוס ביום הכיפורים מאכילין אותו; הגמרא במסכת שבת מעמידה את ההיתר להדליק נר עבור יולדת בשבת אף ביולדת עיוורת, כדי שתתיישב דעתה; ואף ברגעיו האחרונים של האדם בעולם הזה ראו חכמינו כמה הדבר חשוב, ותיקנו כי "דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי" - כדי שלא תיטרף דעתו.

התפקודים הנפשיים: היכולת לחשוב באופן צלול, ללמוד, להתבטא, לחוש את קשת הרגשות ואת הזולת - הם הם מותר האדם וצלם הא-לוהים בו הוא נברא.

אני מחויב לטיפול רגיש וליחס אישי לכל מטופל, לשיתוף המטופל בדרך הטיפולית ובבחירה בה, וזאת לצד מקצועיות בלתי מתפשרת.

 

צרו קשר ונוכל לבחון את הדרך לסייע לכם.

      ד"ר אביתר שגב