top of page
חיפוש
  • evyatars

חוות דעת פסיכיאטרית במסגרת תביעות נזיקין

אירועי חיים שונים עלולים לגרום לבני אדם נזק ממשי. בדרך כלל הנזק הפיזי הוא זה הבולט לעין אבל ישנה עוד סוג של פגיעה, משמעותית לא פחות, והיא הפגיעה הנפשית. כך למשל, אדם יכול לעבור תאונת דרכים ולסבול מפגיעה פיזית מינורית יחסית, אבל החותם שהתאונה הותירה בנפש יהיה דרמטי עד כדי הימנעות מנסיעה במכוניות. באופן דומה רשלנות רפואית עלולה להוביל לנכות תפקודית וגם לכאב ולסבל שמשפיעים באופן ניכר על ההוויה היומיומית.

כשאדם מגיש תביעת נזיקין בגין פגיעה שנגרמה לו - נגד מעסיק שהתרשל וכתוצאה מכך התרחשה תאונת עבודה, נגד מוסד רפואי שבמסגרתו ניתן טיפול רשלני, נגד חברת ביטוח וכו' - אחד הסעיפים האפשריים הוא נזק נפשי. בדרך כלל בית המשפט הוא זה שיתבקש לפסוק מה גובה הפיצוי הראוי בגין אותו נזק. על-מנת שניתן יהיה להעריך את הפגיעה נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית משפטית.


חוות דעת פסיכיאטרית במסגרת תביעות נזיקין

מי מוסמך להגיש חוות דעת משפטית במסגרת תביעת נזיקין?

על-מנת שבית המשפט ייחס את המשקל הראוי לחוות הדעת, כדאי כמובן שהיא תינתן ע"י מומחה רלוונטי. כך למשל במסגרת תביעת רשלנות רפואית שהתרחשה במהלך הריון, עורך הדין שעורך את כתב התביעה יגייס מומחה בעל ניסיון רב בתחום ספציפי זה. באופן דומה סקירת מצבו הנפשי של התובע תתבצע ע"י פסיכיאטר מומלץ ובעל ניסיון בהגשת חוות דעת לערכאות משפטיות - ניסיון שמתורגם לחוות דעת מדויקת, מפורטת ומועילה.


על סמך מה נקבע היקף הנזק הנפשי?

פסיכיאטר מנוסה יערוך בדיקה מקיפה ומדוקדקת על-מנת לאמוד את מידת הפגיעה הנפשית. כמו כן תתייחס חוות הדעת לקשר שבין האירוע מושא התביעה לבין הנזק הנפשי, על-מנת שבית המשפט ישתכנע כי הפגיעה הנפשית היא אכן תוצאה של אותו אירוע. בהתאם יתייחס הפסיכיאטר גם למצב הנפשי של האדם לפני האירוע. ד"ר אביתר שגב הוא פסיכיאטר בעל ניסיון שנצבר במסגרות צבאיות ואזרחיות. בפרט אמון ד"ר שגב על עריכת חוות דעת משפטית, וזאת על בסיס קשב רב ומחויבות לאמת וללקוח.

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page