pexels-alizee-marchand-793519.jpg

מקצועיות בכתיבת חוות דעת לצה"ל

לעתים קיים רקע נפשי טרם הגיוס, המצריך התאמת הגנות שונות עבור הנער או הנערה המיועדים לשירות ביטחון. מדי פעם, הצורך במתן ההגנות מתעורר במהלך השירות. הגנות אלו נעות בין הקלות בשירות לבין מתן פטור מהשירות. במקרים אחרים, החיילים או המלש"בים מעוניינים דווקא לבטל הקלות או החלטה על שחרור משירות.  

כאשר מעוניינים לפנות לפסיכיאטר עבור חוות דעת לצה"ל, חשוב לבדוק מהו הניסיון הרלוונטי של הפסיכיאטר ומה מידת ההיכרות שלו עם המערכת הצבאית. ד"ר שגב שירת בצה"ל כרופא במשך 11 שנים בתפקידים מגוונים, לרבות קצין רפואה ביחידות שונות ופסיכיאטר במרפאות בריאות הנפש המרכזיות בצבא. הוא הוסמך כיו"ר ועדה רפואית להתאמת סעיפי ליקוי ופרופיל. לד"ר שגב היכרות מעמיקה עם המערכת הצבאית, ספר הפרופילים הצבאי והפקודות וההנחיות הרלוונטיות.

לשם כתיבת חוות דעת לצה"ל תיערך תחילה פגישה רגילה, במהלכה נעריך אם קיימת עילה לכתיבת חוות דעת עם המלצה עבור שלטונות הצבא. אנו שומרים על איכות גבוהה של חוות דעת ולכן ייכתבו חוות דעת רק עבור מקרים מתאימים הזקוקים על פי התרשמותנו להמלצות כלשהן. כתיבת חוות דעת כרוכה בתשלום נוסף. לפרטים, צרו קשר.

Video by Ricardo Esquivel from Pexels

pexels-nick-collins-3006340_edited_edite

חוות דעת פסיכיאטרית לצבא

במהלך הצו הראשון, נעבור טווח רחב של מבדקים שיבחנו את כשירותנו לשרת בצה"ל. כחלק ממערך הבדיקות, ייתכן ותבוצע גם הערכה של מצבנו הנפשי על ידי איש טיפול המכונה קב"ן (קצין בריאות נפש) או על ידי פסיכיאטר צבאי. בסיום ההערכה, ייקבע הפרופיל הנפשי שלנו או יותאם לנו סימול קה"ס (קשיי הסתגלות). הפרופיל או הקה"ס יכולים לקבוע במידה רבה את אופי השירות שלנו: אם נישלח לשירות קרבי כלוחמים או כתומכי לחימה, אם נצא כל יום הביתה ואם נשרת בקרבה לביתנו. כך, לפרופיל הנפשי ולקה"ס יש חלק בלתי ניתן לביטול באופן בו תיראה תקופה משמעותית בחיינו. בין אם מצבך הנפשי אינו מאפשר לך לשרת, או אם להערכתך נדרשות התאמות כדי להשתלב ביעילות במערכת, חשוב להסתייע באיש מקצוע שיספק חוות דעת מקצועית עבור גורמי הטיפול בצה"ל. במקרים כמו אלו, יש לפנות לפסיכיאטר פרטי בעל ניסיון רב בעבודה מול המערכת הצבאית שייתן חוות דעת פסיכיאטרית לצבא. ד"ר אביתר שגב הוא יועץ פסיכיאטרי פרטי, אשר שירת כרופא וכפסיכיאטר במגוון תפקידים בצה"ל ושימש כיו"ר ועדה רפואית צבאית. הוא מכיר היטב את ספר הפרופילים והנהלים הצבאיים.