pexels-koolshooters-6980861.jpg
pexels-constantin-dorin-adrian-3611882.jpg

חוות דעת פסיכיאטרית

במקרים מסוימים, יעלה צורך בהערכה מפורטת של הבריאות הנפשית. גופים רבים, בתחום הרפואי, המנהלי והמשפטי, עשויים להזדקק למידע זה עבור מגוון תהליכים. במצבים אלו, נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית על ידי רופא פסיכיאטר מומחה. כיצד נערכת חוות הדעת, מתי נזדקק לה ואיך נדע למי לפנות? כאן נשיב על כל השאלות הללו. מומחה בתחום הוא ד"ר אביתר שגב יועץ פסיכיאטרי פרטי, שישמח לייעץ לכם ובמידת הצורך לכתוב חוות דעת פסיכיאטרית.

איך מתבצעת חוות דעת פסיכיאטרית?

על מנת שהפסיכיאטר יוכל למסור חוות דעת לגופים הרלוונטיים, עליו לבצע הערכה קלינית. במפגש יבצע הפסיכיאטר בדיקה בה יבחן את מצבו הנפשי של האדם באופן מקיף. מטרת הבדיקה היא להעריך את בוחן המציאות של האדם ותפקודיו הרגשיים והקוגניטיביים. בסיום הבדיקה, יערוך הפסיכיאטר דוח בו יציין את התרשמותו. זוהי למעשה חוות דעת פסיכיאטרית שניתן לעשות בה שימוש למטרותינו. ככל שנגרם לאדם נזק נפשי כתוצאה מתאונה, מרשלנות רפואית או מכל פגיעה אחרת שאותה מכסה פוליסת ביטוח, חברת הביטוח או הביטוח הלאומי עשויים לדרוש חוות דעת מרופא מומחה שתבסס את טענת המבוטח. במשפטים פליליים, כגון אלו הנסובים סביב עבירות אלימות, עשויים חשודים לבקש הגנת אי שפיות. במקרה כזה, ישלח בית המשפט את האדם להסתכלות פסיכיאטרית בתנאי אשפוז או לבדיקה במסגרת מרפאתית, על ידי פסיכיאטר מטעם הפסיכיאטר המחוזי. הוא יכתוב חוות דעת לבית המשפט אודות כשירותו של האדם לעמוד לדין ומצבו הנפשי של האדם בעת ביצוע העבירה.

חוות דעת רפואית פסיכיאטרית לגבי הערכת כשירות

כאשר אדם מעוניין לחתום על מסמכים פורמליים בנוגע לדרך ההתנהלות המועדפת עליו במקרה בו לא יהיה צלול בעתיד, בנושאים רפואיים או כלכליים (ייפוי כוח מתמשך), או בעת עריכת צוואה - על האדם להיות צלול דעת וכשיר מבחינה משפטית. חוות דעת על ידי פסיכיאטר המצורפת למסמך תוכל להסיר כל חשד כי מסמכים אלו נערכו במצב בו החותם לא היה כשיר לכך, ולחסוך סיבוכים מיותרים. גם במקרה בו בית משפט פוסק כי יש למנות עבור אדם אפוטרופוס עקב אי כשירות, יכולה חוות דעת נגדית מטעם פסיכיאטר פרטי לשמש כטענת נגד על מנת לבטל את ההחלטה. חוות דעת פסיכיאטרית עשויה להידרש גם במקרה של תביעת נזיקין, כראייה לנזק נפשי. כדי להבטיח שחוות הדעת תהיה אמינה ומדויקת, חשוב לפנות לפסיכיאטר בעל ניסיון בתחום ובעל היכרות עם הגופים הרלוונטיים. אתם מוזמנים לפנות לד"ר אביתר שגב, יועץ פסיכיאטרי פרטי.

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי
חוות דעת פסיכיאטרית לצבא
חוות דעת פסיכיאטרית משפטית
pexels-nick-collins-3006340_edited_edited.jpg

פסיכיאטר חוות דעת

כאשר אנו מעלים בדעתנו חוות דעת משפטית על ידי פסיכיאטר מומחה, רובנו חושבים על משפטים פליליים. הדמיון שלנו מוזן על ידי התרבות הפופולרית וסרטים הוליוודיים ומייד נחשוב על תרחישים דרמטיים וטיעונים לאי שפיות. על אף שהשימוש בחוות דעת למטרה זו אינו אירוע נדיר, זהו לא התרחיש היחיד בו יספק פסיכיאטר חוות דעת עבור בית המשפט אודות הנבדק. כדי להעריך את כשירותו של אדם לעמוד לדין, להכריע בעניינים אזרחיים מגוונים כדוגמת הוכחת נזק נפשי בתביעת נזיקין, הזדקקות הנבדק לאפוטרופוס על מנת לנהל את ענייניו האישיים והכספיים, ביסוס תקפותם של מסמכים משפטיים שנערכו על ידי האדם כמו צוואות וייפויי כוח או למטרות רבות אחרות, נזדקק לחוות דעת מקצועית אודות מצבנו הנפשי. על אף שכל פסיכיאטר שהוכשר לכך רשאי לספק חוות דעת, ישנן כמה נקודות שכדאי לקחת בחשבון בעת החיפוש אחר איש המקצוע המתאים. איש מקצוע כד"ר אביתר שגב שהוא יועץ פסיכיאטרי פרטי, יוכל לתת לכם חוות דעת מקצועית.