Coffee
pexels-ray-piedra-1696726.jpg

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי

בין אם התמודדת שנים עם הפרעה נפשית המקשה על התפקוד שלך, או אם חווית משבר שערער את מצבך לאחרונה, ייתכן כי יהיה באפשרותך לקבל הכרה בנכות על ידי הביטוח הלאומי. לא תמיד קל להודות שקיימת מצוקה נפשית המביאה עמה ירידה תפקודית. עם זאת, מן הרגע שיעלה בידך להשלים עם העובדה שנדרשת עזרה, יתגלו בפניך אפיקי התמיכה הרבים שיוכלו לסייע לך לשפר את איכות החיים באופן משמעותי. הדרך אל ההכרה המיוחלת, עוברת בביקור אצל הפסיכיאטר לקבלת חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי שמשקפת את המצב כפי שהוא. כדי להגדיל את הסיכוי שההערכה שתתקבל מהביטוח הלאומי אכן תואמת את מצבך הנפשי, מומלץ להסתייע באיש מקצוע שיוודא שאחוזי הנכות שיתקבלו אכן ראויים ומתאימים לעזרה שנדרשת עבורך. פנו אל ד"ר אביתר שגב, ייעוץ פסיכיאטרי פרטי.

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי – חלק מתהליך

למרבה הצער, לעתים קרובות המוסד לביטוח לאומי לא יקל עלינו את התהליך. דווקא בתקופה כה קשה בחיינו, בה אנו מתקשים ממילא להתמודד עם מצבי לחץ, יהיה עלינו לעבור דרך ארוכה. הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי עשויה להטיל קשיים ולדרוש הוכחות רבות כדי לבסס את ההצדקות לתביעת הנכות. לעתים לא רחוקות, גם לאחר כל מסכת הייסורים, עשויה הוועדה לקבוע אחוזי נכות נמוכים בהרבה מאלו שאנו מאמינים שאנו זכאים להם. במקרים כמו אלו, חשוב לפנות לפסיכיאטר פרטי שיבצע הערכה מקיפה ויספק חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי.

כיצד מתבצעת ההערכה לצורך חוות דעת רפואית פסיכיאטרית לביטוח לאומי?

את הבדיקה יש לבצע עם פסיכיאטר מנוסה העוסק בעריכת חוות דעת. במהלך ההערכה, יבחן הפסיכיאטר את ההשפעה של המצב הנפשי על תפקודיו של האדם. מניהול קשרים וזוגיות ועד היכולת להחזיק עבודה, מהוויסות הרגשי ועד המיומנויות הקוגניטיביות, הפסיכיאטר יעריך את תפקודיו של האדם בכל תחומי החיים ויספק חוות דעת מקיפה ומפורטת. על פי מסקנותיו, ניתן יהיה לבסס את טיעוניך לאחוזי נכות גבוהים יותר. בין אם מדובר בתביעת נכות ראשונה שלך, או אם הגיע הזמן לחדש את הנכות הזמנית, לערער על דחיית הוועדה או לתבוע אחוזים גבוהים יותר, התערבותו של פסיכיאטר מומחה בתהליך תאפשר לך להגיע לוועדה עם טיעונים המגובים בידע מקצועי ולשפר את סיכוייך להשיג את המגיע לך. פנו עוד היום אל ד"ר אביתר שגב לקבלת ייעוץ פסיכיאטרי פרטי.