top of page

   פסיכיאטר פרטי - מחיר וסוגי שירות

פסיכיאטר פרטי מחיר - מגבלה חוקית על פרסום מחירים

אנשים רבים מחפשים את הביטוי "פסיכיאטר פרטי מחיר", מתוך רצון לדעת מראש כמה יעלה השירות ועל מנת להשוות בין נותני שירות שונים. אנו דוגלים בשקיפות וחושבים שעדיף לציין באתר את מחירי השירותים השונים, כדי שכל מתעניין ומתעניינת יוכלו לחשוב על הדברים עוד לפני יצירת קשר. אולם משרד הבריאות קבע מגבלות על כך [תקנות הרופאים (פרסומת אסורה), תשס"ט-2008]. כך, נוכל לסקור את סוגי השירות ולראות שקיימים תעריפים שונים אותם נוכל לפרט בפנייה למרפאתנו.

סוגי שירות נפוצים - פסיכיאטר פרטי מחיר
1. פגישה ראשונה (אינטייק) - 60 דקות; תעריף א'.
2. מעקב - 60 דקות; תעריף ב'.
3. מעקב קצר - 30 דקות; תעריף ג'.
להלן פרטים אודות סוגי השירות השונים. 

 

פגישה ראשונה - "אינטייק" 

פגישה זו אורכת כ-60 דקות. השירות כולל הערכה מקיפה, בניית תכנית טיפול, קבלת מרשם (כאשר יש בכך צורך) לתקופה אשר בסיומה יש צורך במעקב, ועריכת סיכום מפורט הכולל את התכנית הטיפולית. המסמך יישלח אליך במייל, בקובץ מוצפן. אם פנייתך היא לשם התייעצות חד פעמית ובכוונתך להמשיך מעקב במסגרת ציבורית - לסיכום זה חשיבות רבה בהעברת המידע ובשמירת הרצף הטיפולי. תעריף - א'.

מעקב 

פגישה זו אורכת כ-60 דקות. השירות כולל את ההתייעצות, קבלת מרשם (כאשר יש בכך צורך) לתקופה אשר בסיומה יש צורך במעקב נוסף, ועריכת סיכום מפורט הכולל את התכנית הטיפולית. הסיכום יישלח אליך במייל בקובץ מוצפן. תעריף - ב'.

מעקב קצר

פגישה זו אורכת כ-30 דקות. ניתן לקיים מעקב קצר כאשר הפגישה מתקיימת במועד המעקב שהומלץ בפגישה הקודמת. כאשר המעקב נקבע לתקופה מאוחרת יותר - יש צורך במעקב ארוך. השירות כולל את ההתייעצות, קבלת מרשם (כאשר יש בכך צורך) לתקופה אשר בסיומה יש צורך במעקב נוסף, ועריכת סיכום מפורט הכולל את התכנית הטיפולית. הסיכום יישלח אליך במייל בקובץ מוצפן. תעריף - ג'.

תעודת רופא לאפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך או כשירות לצוות

פניות אלו מתקיימות לצרכים המשפטיים שנמנו בכותרת. עוד בשלב הפנייה נבקש ממך לשלוח אלינו מסמכי רקע, על מנת לבחון אם ניתן להתקדם לקביעת פגישה. במקרים רלוונטיים נבקש את פרטי עורך הדין. פגישה זו אורכת כ-60 דקות. לפרטים נוספים, נא צרו קשר. 

חוות דעת פסיכיאטרית

בכתיבת חוות דעת, הרופא מתבקש לכתוב מהי המלצתו לגוף הרלוונטי. זהו מסמך מקיף שלרוב עליו להיתמך במקורות מגוונים, ובסופו נערך דיון בו הרופא מנמק את החלטתו. בעת פנייה לצורך חוות דעת אנו מבצעים בירור מקדים ולפיו אנו מחליטים אם ניתן להתקדם לפגישת הערכה. מחיר השירות נקבע לפי סוג חוות הדעת, ולעתים גם על פי מורכבות המקרה. אתם מוזמנים ליצור קשר לקבלת פרטים נוספים.

1.jpg

?השם - מה זה ממללא

הפסיכיאטריה משלבת בין היבטים ביולוגיים, מחקר מדעי ותרופות לבין מחשבות, רגשות ותהליכים נפשיים הקשורים לאישיותנו, לקשרים הבינאישיים והרקע ממנו באנו. אותה אחדות חידתית מתוארת במעשה בראשית כשילוב של עפר מן־האדמה עם נשמת חיים, שתוצאתה היא נפש חיה - ובארמית: רוּחַ מְמַלְּלָא

Creation_of_Adam_(Michelangelo)_Detail.jpg
bottom of page