top of page
חיפוש
  • evyatars

מהם הקריטריונים לקביעת כשירות משפטית?

אחד היסודות הבסיסיים לקיום חברה אנושית הוא שכל אדם בוגר אחראי למעשיו. יחד עם זאת לכלל זה יש סייג משמעותי: מי שכתוצאה מליקוי נפשי לא מסוגל להבין את השלכות מעשיו אינו נושא באחריות פלילית ועל כן גם לא יועמד לדין אם ביצע עבירה כלשהי. בנוסף, נדרשת כשירות משפטית גם לצורך עניינים אזרחיים שונים ובהם כתיבת צוואה, מינוי אפוטרופוס או תביעות נזיקין. בכל מצב כזה ייעזר בית המשפט בחוות דעת מקצועית לגבי מצבו הנפשי של האדם - ובכתבה זו מפורטים הקריטריונים לקביעת כשירות משפטית.


מהם הקריטריונים לקביעת כשירות משפטית?

הרף הגבוה של היעדר אחריות פלילית עקב הפרעה נפשית

כשאדם מבצע עבירה פלילית, ונדרשת חוות דעת פסיכיאטרית משפטית על-מנת לקבוע האם הוא בר עונשין, הרף גבוה במיוחד - כלומר נדרשת הפרעה נפשית חמורה על-מנת שבית המשפט יפטור את האדם מאחריות למעשיו. בחלק מהמקרים יאבחנו את האדם מספר פסיכיאטרים, לעיתים תידרש חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי, ויש גם מצבים שבהם ניתן יהיה לטעון להקלה בעונש אבל לא לבטל את המשפט.


תשאול מקיף

על-מנת לברר האם אדם מסוים כשיר משפטית מבחינה נפשית ייערכו תשאולים מקיפים - עם קרובי משפחתו של האדם, סביבתו הקרובה ואנשים אחרים שיכולים להאיר את אישיותו מזוויות רלוונטיות. פסיכיאטר מנוסה יזהה את שורשי הבעיות, יתייחס לאירועים טראומתיים בעברו של האדם ועל סמך כל המידע שאסף יקבע האם ישנה הפרעה נפשית, האם היא קבועה או זמנית ומה מידת חומרתה.


דיוק ורגישות

בכל מצב בו נדרשת הערכה של מידת הכשירות המשפטית, בין אם בהקשר של הליך פלילי ובין אם על הפרק עניין אזרחי רגיש כמו מינוי אפוטרופוס, עריכת חוות הדעת הפסיכיאטרית המשפטית חייבת להתבצע תוך שמירה על דיוק ועל רגישות מרביים. הכתובת הנכונה פעמים רבות היא פסיכיאטר פרטי, ורצוי שיהיה זה פסיכיאטר פרטי מומלץ. ד"ר אביתר שגב צבר ניסיון רב בתחום הפסיכיאטריה בצבא ובמסגרות אזרחיות, והשירותים שהוא מספק, לרבות חוות דעת משפטית, ניתנים מתוך כבוד והכלה של כל אדם.

46 צפיות0 תגובות

Commenti

Impossibile caricare i commenti
Si è verificato un problema tecnico. Prova a riconnetterti o ad aggiornare la pagina.
bottom of page